Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

ISO 39001:2012 определя изисквания за система за управление на безопасността на движението по пътищата (RTS), за да позволи на организацията, която взаимодейства със системата за движение по пътищата, да намали смъртта и сериозните наранявания, свързани с пътнотранспортните катастрофи, на които може да повлияе. Изискванията в ISO 39001:2012 включват разработване и прилагане на подходяща политика за пътна безопасност, разработване на цели и планове за действие, които отчитат законовите и нормативни изисквания.

wpChatIcon