Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

FSSC 22000 – международен стандарт за безопасност. Обхваща сертификация на храни, опаковъчни материали за контакт с храни, съхранение и дистрибуция, биохимични продукти. Включва изискванията на стандарта ISO 22000 и технически стандарт от серията ISO/TS 22001-x, който съдържа изискванията към пререквизитните програми за съответния сектор. Сертификатът спрямо изискванията на FSSC 22000 е с валидност 3 години, като ежегодно се провеждат контролни одити за установяване на продължаващото съответствие с изискванията.

wpChatIcon