Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

ISO 14001:2015 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света. ISO 14001 е основен стандарт за системи за управление с регламентирани специфични изисквания към формулировка и поддържане на СУОС. Това Ви помага да контролирате Вашите аспекти на околната среда, да намалите тяхното въздействие и да гарантирате изпълнението на нормативните изисквания. Стандартът обхваща въпроси като създаването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряването на СУОС.

wpChatIcon