Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link
  • Оценка на съществуващите процеси в организацията
  • Анализ на процесите и препоръки за подобрения.
  • Разработване на вътрешно – административна документация /правилници, планове, програми, стратегии, процедури, насоки, инструкции, заповеди и други/
  • Оптимизиране на процесите – прилагане на препоръки за подобрение, обучение на персонала, мониторинг.
wpChatIcon