Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

ISO 9001:2015 е международният стандарт за системи за управление на качеството. Това е най-широко използваният стандарт за СУК в света. ISO 9001 предоставя рамка и съвкупност от принципи, които осигуряват общоприет подход към управлението на вашата организация, за да отговарят постоянно на клиентите и другите заинтересовани страни. Стандартът осигурява основата за ефективни процеси като целта е предоставяне на качествен продукт или услуга след време.

wpChatIcon