Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link
  • Първоначален преглед и анализ на дейността на организацията за съответствие с изискванията на съответния стандарт/стандарти, включително вътрешно административните документи
  • Разработване на документация на система за управление, съгласно изискванията на стандарта/тите
  • Преглед на документацията от ръководството на организация
  • Внедряване на системата за управление
  • Обучение на служителите
  • Консултиране на ръководството и служителите при генериране съответни записи и прилагане изискванията на внедрената система
  • Провеждане на вътрешен одит за установяване на постигнатата степен на съответствие с изискванията на стандарта
  • Оказване на консултантска помощ за провеждане на преглед от ръководството
  • Присъствие на консултант по време на провеждане на сертификационен одит
  • Консултация по отстраняване на несъответствия
wpChatIcon