Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

Поддържане на системи за управление

  • Целогодишна поддръжка – абонамент – консултации по цялостното поддържане и усъвършенстване на системата за управление
  • Единични консултации за определени направления на системата за управление по запитване/заявка от клиента
  • Преглед на поддръжката на системата за управление за определен период и/или за определен процес/сектор в организацията
  • Провеждане на вътрешен одит
  • Присъствие на консултант по време на провеждане на одит от трета страна

Провеждане на вътрешни одити на системи за управление

  • Провеждане на вътрешни одити на системи за управление, в съответствие с изискванията на ISO 19011:2018 и вътрешната процедура на организацията
  • Подготовка на документацията за вътрешния одит
  • Извършване на вътрешен одит от квалифицирани вътрешни одитори
  • Представяне на заключенията от проведеният одит
  • Съдействие при отстраняване на несъответствия
wpChatIcon