Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link
  • Въвеждащи обучения за прилагане на международни стандарти и спецификации
  • Обучения по прилагане на разработена система за управление
  • Обучения за мениджъри и отговорници на системите за управление
  • Специфични обучения по:
    • прилагане на изискванията на определени клаузи от стандартите
    • законодателни изисквания
wpChatIcon