Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

GDP (Добри дистрибуторски практики) – система от правила, осигуряващи запазването на качеството и безопасността на продуктите по веригата на доставките. Приложим за хранителни и фармацевтични продукти, включително активни вещества за производство на лекарства. Осигуряват запазването на проследимостта по веригата и ефективното обратно изтегляне на продуктите в случай на необходимост. 

wpChatIcon