Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

ISO 22000:2018 комбинира и допълва основните елементи на ISO 9001 и HACCP, за да се осигури ефективна рамка за разработване, внедряване и подобрение на системата за управление на безопасност на храните (FSMS) в контекста на рисковете за бизнеса. Предназначен е да се използва от организации, които искат да създадат по-целенасочени, съгласувани и интегрирани системи за безопасност на храните. Изисква системата за безопасност на храните да отговаря на приложимите нормативни и регулаторни изисквания към безопасността на храните.

wpChatIcon