Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link

ISO 45001:2018 е стандартът за управление на системи за здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Стандартът може да се интегрира и с други системи за управление, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с останалите стандарти.

wpChatIcon