Този сайт е акредитиран от ERPI - Erpi.link
  • Въвеждащо обучение на ръководството и контактния екип
  • Определяне на обхват на акредитация
  • Анализ и описание на процесите
  • Разработване на процедури, инструкции, и съпътстваща документация на системата съобразно изискванията на приложимите стандарти за акредитация
  • Анализ на риска
  • Валидиране на документацията
  • Внедряване на системата и обучение на персонала
  • Консултиране прилагането на системата при пациенти по програмата
  • Съдействие при провеждането на одит от акредитиращия орган и отстраняването на несъответствия
wpChatIcon